Kasteel Geijsteren
Kasteel Geijsteren

Kasteel Geijsteren

In 1944 werd het kasteel door een Engels bombardement verwoest en resteerde een bouwval die tot voor kort steeds verder verviel. Het was overigens niet de eerste keer dat dit kasteel werd verwoest. In 1585 werd het verwoest en in 1918 brandde het af, waarbij ook het hele huisarchief verloren ging. Er zijn enkele tekeningen en foto's uit de 20e eeuw bewaard gebleven waardoor bekend is hoe het kasteel eruitzag.

De Heerlijkheid Geijsteren wordt voor het eerst vermeld in 1236, wanneer een ridder Arnoldus van Gesserne wordt vermeld; niet bekend is uit de archieven of het kasteel er al was. Archeologisch onderzoek wijst echter uit dat er omstreeks die tijd er wel een ronde woontoren van (gedeeltelijk) mergel was met een ringmuur. Dit is in de loop der tijd steeds vergroot.

De Weichs de Wenne is een adellijke familie die haar hoofdzetel heeft in Geijsteren en eigenaar is van het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kasteel. De familie die voor het eerst vermeld wordt in 1407, is oorspronkelijk afkomstig uit Beieren (Wenne) en is begin 1800 naar Nederland gekomen en in de Nederlandse adel opgenomen.

De kasteel ruïne is gerestaureerd.

https://youtu.be/enGi4VpyXZA