Boxmeerse verhalen

De Loerangel in Boxmeer, wie is er niet groot mee geworden!

DE LOERANGEL AAN DE MAAS TE BOXMEER, VERGANE GLORIE.

Voor veel Boxmerenaren was De Loerangel van Wim(Willem) van Dijk, de plek bij uitstek voor een ontspannen zondag en voor veel feesten. Veel mensen trokken op zondag naar deze mooie plek, maar ook naar De Mazenburg van Piet Verdijk en naar Beckers aan het Veer.

"Zondagsmorgens ging men er naar ouder gewoonte borrelen, klare met suiker drinken; in den namiddag ging men vaak naar den Loerangel. Mazenburg of het Groot Veer, waar men
overal goed bier had. Van der Wee, die in de Ster woonde, ging dan met den eierkorf rond en liet met kaarten "doerelen." Wie het geluk trof, kreeg twee gekookte eieren, die met zout smakelijk opgegeten werden. Het lot kostte een heele cent. Tegenover Mazenburg lag een eilandje in de Maas, waar eene uitstekende gelegenheid was om te visschen."

De weg naar de Loerangel

 

 

Links zag je in de verte het kasteelterrein en rechts het huis van Lieske Rambach.

 

 

 

 

Het Café De Loerangel.

 

 In de verte zicht op De Mazenburg

 

Schip lossen op de Loerangel

 

Schepen liggen te wachten voor de sluis in Sambeek

 

 

Ontspanning aan de Loerangel

 

Op zondag trokken veel Boxmerenaren naar De Loerangel

 

 

 

 

 

 

Het eerste zwembad van Boxmeer was achter de Loerangel

 

De Loerangel in kleur