Klokkenmaker Reynerus Remmen
Klokkenmaker Reynerus Remmen

Klokkenmaker Reynerus Remmen

KLOK UIT DE GEMEENTECOLLECTIE

Op de website van Toon Michiels uit Vierlingsbeek, een expert op dit gebied, vindt men een uitgebreide info over dit interessante onderwerp.

www.maakeenstijd.nl

Boxmeer kende in de 17e en 18e eeuw verschillende klokkenmakers. Van Cuijk of Van Kuyk, en Remmen zijn de bekendste. Van klokkenmaker Reynerus Remmen zijn enkele fraaie klokken en bewaard gebleven.

Naast Reynerus Remmen (1731-1763), waren in Boxmeer ook zijn vader Rembout/Remigius Remmen, Gerardus van Cuijk (1731-1809),zijn zoon Hermanus van Cuijk, en Jean Guilaume IJzermans ( 1767- 1825) werkzaam in Boxmeer als klokkenmaker. In Sambeek  was Hermanus Reynen (1758-1825), actief. Ook de klokken van deze makers zijn historisch gezien van grote waarde.

Gemeente Boxmeer bezit een mooie, op de gewichten na, originele stoelklok van Reynerus Remmen (1731-1763) uit Boxmeer. Het kroontje in de toogversiering van de wijzerplaat ontbreekt bij deze klok. Dit ontbrak ook al bij de aankoop, gezien een krantenartikel uit die tijd. Het kan ook zijn, dat een van de vorige eigenaren misschien niet koningsgezind was in b.v. de Franse tijd! Je treft het ook aan bij comtoise klokken waar de zonnekoning eruit gezaagd of geknipt is. Zulke klokken stonden overigens in die tijd voornamelijk bij hoogwaardigheid bekleders

De klok heeft vanaf de aankoop in 1985, tot de afbraak van het gemeentehuis, bij de ingang van de raadszaal gehangen. Nadat op 6 april 2010 het nieuwe gemeentehuis in gebruik was genomen is gemeente in augustus 2011 gevraagd of de indertijd aangekochte stoelklok van R. Remmen uit 1761 te bezichtigen was. Dit omdat deze klok lange tijd, in het oude Boxmeers gemeentehuis, heeft gehangen maar deze nergens terug te vinden was in het nieuwe gemeentehuis. In een keurige brief vertelde de gemeente dat de klok i.v.m. de bouw van het nieuwe gemeentehuis met andere kostbaarheden tijdelijk buiten de deur was opgeslagen. Doch dat deze op termijn, als er een plek voor was gevonden, hopelijk weer voor het publiek zichtbaar zou zijn.