Het schoolwezen in de Vrije Heelijkheid Boxmeer

 

Geschiedkundige schets van

Het schoolwezen in de Vrije Heelijkheid Boxmeer door A.F. van Beurden

Het Gymnasium te Boxmeer. Wie tot vóór eenige jaren (tot 1878) 's morgens ten half negen ure Boxmeer doortrok, moest zich verwonderen over het groot aantal jongelingen, dat in afwachting van het sein, met het bekende klokje te geven, den aanvang der lessen vóór het oude Gymnasium stond af te wachten. Het Boxmeersche Gymnasium stond heinde en verre in goeden roep wegens het degelijk onderwijs, dat er gegeven werd, en het werd door vele jongelieden uit den vreemde bezocht. Het aantal leerlin- gen steeg soms tot zestig. Tal van mannen hebben er dan ook de grondige kennis opgedaan, die hen later instaat stelde, nuttige leden der maatschappij te worden. We zeiden boven „het oude Gymnasium," en dit niet zonder recht. Het bestond reeds als Latijnsche school in het nog aanwezige gebouw sinds 1707.

Bron:

Limburg's jaarboek jrg 3, 1896, no 1