Hondenpenningen

Afbeeldingsresultaat voor hondenpenningenafbeelding van een hondenpenning

Ik heb in Boxmeer 2 hondenpenningen gevonden:

Op de ene staat Boxmeer en het jaartal 1923 en de andere is uit 1925.

Wat weten we over hondenpenningen:

Al in de middeleeuwen werd een hondenbelasting geheven.

Zwerfhonden waren destijds ook al een probleem en de besmettelijke hondsdolheid

kwam toen ook al voor.

Tegenwoordig wordt de belasting geheven om de

overlast van de hondenpoep te bestrijden.

Wanneer men de hond gaat gebruiken als trekhond - men noemde het ook wel

het paard voor de armen - komt er in Amsterdam in 1672 een verbod op het

gebruik van honden voor of onder de kar.

Uit verschillende bronnen, waaronder op schilderijen, komen we in de periode rond

1675 honden tegen.

Niet alleen in Nederland, ook uit andere landen is bekend dat

men honden gebruikte als trekdier.

In 1851 werd een nieuwe gemeentewet ingevoerd behoorde de hondenbelasting

tot het gemeentelijk belastinggebied.

Wanneer er in 1910 de trekhondenwet van kracht wordt, treedt er enige verbetering

op voor de hond. De kar moest aan bepaalde eisen voldoen, waaronder

bijvoorbeeld een drinkbak. Ook moesten de eigenaars van de honden nu geregistreerd zijn.

Honden moesten meer dan een jaar oud zijn en een bepaalde

schofthoogte hebben. We weten dat de plaatselijke koddebeier toezicht hield op

een juist gebruik en uit de archieven weten we dat ze niet schroomden handelend

op te treden. Daar had men destijds geen dierenpolitie voor nodig. Ook het Nederlandse leger en Posterijen hebben in het begin van de 20e eeuw gebruik gemaaktvan honden.

Hondenpenningen werden jaarlijks uitgeven, maar er zijn ook penningen bekend

die een aantal jaren of een leven lang

mee moesten gaan.

De Oudere penningen zijn van roodkoper maar later worden er

andere materialen gebruikt zoals messing (geelkoper), zink en aluminium.

Om controle gemakkelijker te maken werd de hondenpenning meestal jaarlijks vervangen door een penning in andere vorm en een nieuw jaar erop. Vaak staat aan de ene kant het gemeentewapen of gemeentenaam en aan de andere kant het jaartal en registratienummer.

Hondenpenningen kunnen overal gevonden worden. ln en rond de steden, maar ook op landerijenwaar als bemesting stadsafval is gebruikt.

Natuurlijk kunnen we ze ook vinden langs de oude transportwegen.

Bronnen en naslagwerken:

Uit de detectoramateur nr 121

Wikipedia

http://www.hondmethondenkar.nl/

http://www.dierennieuws.nl

Catalogus Nederlandse Hondenbelastingpenningen,

A.J. Kooij, 1998,lSBN 9090123792