Muntslag in Boxmeer
Muntslag in Boxmeer

Muntslag in Boxmeer

In Boxmeer zijn in de 18de eeuw en eerder ook munten geslagen. Het betreft loden munten  die bijna allemaal het wapen van de Graven van den Bergh dragen; gekroonde leeuw met elf penningen.Waarschijnlijk zijn ze op het kasteel geslagen.

De munten dragen de naam broodloodjes.

Duljé schrijft in zijn boek  Geschied- en aardrijkskundige bijzonderheden van de voormalige heerlijkheid Boxmeer, met St. Anthonis en het halfheerige Sambeek, benevens van de meeste plaatsen in het Land van Kuik het volgende.

Ik heb een document gevonden waarin deze Boxmeerse munten vermeld worden.

Onderzoek naar de Noord-Brabandsche muntplaatsen 's-Hertogenbosch, Waalwijk of Gansoijen, Megen, Oijen, Geertruidenberg en Zevenbergen en iets over het lederen geld en den braspenning te 's-Hertogenbosch, de noodmunt te Breda en de broodloodjes te Boxmeer

Auteur C.R. Hermans

Die familie was de familie Hengst wonende op de Elzendonck.

De loodjes worden ook wel armenloodjes of armenpenningen genoemd.

Armenpenningen waren een soort pseudomunten / penningen welke aan de armen werden gegeven door de kerk ná het bijwonen van de zondags dienst.
Tegen inlevering hiervan kon de arme brood, schoeisel, turf of andere levensbehoeften krijgen. Ook kloosters verstrekten nogal eens penningen aan de armen.

Armenloodjes: grote aantallen in veel variaties.
Armenpenningen komen in grote hoeveelheden en in veel variaties boven aarde, o.a. door de metaaldetectors van amateurverzamelaars. De loden penningen, gegoten in mallen van gips, komen frequenter voor dan de in koper geslagen penningen. Naast de penningen kende men ook de bedelingsbriefjes. Zowel de kerkelijke instellingen als de lokale overheden ondersteunden de allerarmsten door het verschaffen van onderdak en door het uitdelen van voedsel (brood, pap), kleding en brandstof (turf). In vele vormen (rond, vierkant en ruitvormig) met beeld- en woordinscriptie werd getoond wat er door wie werd verstrekt. Om in aanmerking te komen voor hulp moest men wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: men moest zich op zijn minst 'christelijk' gedragen. Veel kerkelijke instanties deelden de penningen uit na het bijwonen van de kerkdienst. De arme werd ook na de bedeling streng gecontroleerd.

 

In Boxmeer zijn geen armenloodjes aangetroffen met letters erop, die staan voor verschillende betekenissen:

Elders zijn er wel dergelijke loodjes gevonden:

Mogelijke betekenissen van de teksten op Armenloodjes:

LAR staat voor Lood voor armen.

Een ingestempelde losse A staat voor Aalmoes.

De sierletter M staat voor mededogen.

PX ROG staat voor 10 ponds Roggebrood.

De instempellingen T voor Turf,

De instempeling G voor Gerst,

R voor Roggebrood

W voor wijn

Penning met een afbeelding van een brooduitdeling in Amsterdam.