Titus Brandsma

LEVENSLOOP VAN PATER TITUS BRANDSMA

1881                   Op 23 februari geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster bij                 Bolsward  als vijfde van zes kinderen, van wie er vijf in het klooster zouden treden

1892-1898           Leerling aan het gymnasium van de paters franciscanen in Megen

sept. 1898           Intrede in het noviciaat van de paters Carmelieten in Boxmeer. Als kloosternaam    koos hij de naam Titus, zoals zijn vader heette

1900 – 1906        Studie van wijsbegeerte en filosofie in Boxmeer, Zenderen en vervolgens in Oss (1903)

juni 1905             Priesterwijding in St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch

1906 – 1909        Studie filosofie en sociologie in Rome 

1909 – 1923        docent aan het studiehuis van de Carmelieten in Oss. Titus had vooral belangstelling voor de geschiedenis van de filosofie en sociologie

1923 – 1932        Hoogleraar filosofie en geschiedenis van de vroomheid aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen

1932 – 1933        Rector magnificus 

 Titus Brandsma rond zijn 40e

1935                      Door de aartsbisschop van Utrecht benoemd tot geestelijk adviseur van de rooms-katholieke journalistenvereniging

1937 – 1939        Colleges over de bedenkelijke aspecten van het opkomend nationaal-socialisme en nazisme

na 1939                Adviseur van rooms-katholieke schoolbesturen. Titus Brandsma voert actie om het katholieke onderwijs in stand te houden zonder beïnvloeding van de Duitsers

1941                      Op 30 december gesprek met Mgr. Dr. J. de Jong over de situatie van de katholieke pers. Daarna een rondreis langs de katholieke kranten, met het doel de Duitse beïnvloeding van de katholieke pers te weren en het verzet daartegen te organiseren

1942                      Op 19 januari arrestatie in Nijmegen, gevangenneming in Arnhem, verblijf in Scheveningen, Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, Kleve en13 juni transport naar Dachau, waar pater Titus Brandsma op 26 juli overlijdt na enkele dagen bewusteloos te zijn geweest

1957 – 1984        Zaligverklaringsproces te Rome

1985                     Op 3 november zaligverklaring door paus Johannes Paulus II in Rome.

Alles over Titus Brandsma: 

http://www.go2war2.nl/artikel/1756/Brandsma-Titus.htm?page=1