RAAP archeologisch onderzoek

Zo’n veertig jaar geleden ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam een nieuwe methode voor regionaal archeologisch onderzoek. Door al lopend, systematisch het bodemoppervlak af te speuren, kreeg je een beeld van de historie. Gefinancierd met allerhande subsidies werd telkens een stukje Nederland geïnventariseerd. De Stichting ‘Regionaal Archeologisch Archiverings Project’ (kortweg RAAP), opgericht in 1985, hielp zo baanloze archeologen aan werkervaring.

Van non-destructief vooronderzoek…
 Zolang alleen overheidsdiensten mochten opgraven, richtte de Stichting RAAP zich op ‘non-destructief’ onderzoek. Dat hebben we verrassend ver kunnen ontwikkelen. Van eigen weerstandsmetingen, grondradar en satellietfotografie, boormachines, tref- en vindkansberekening, archeologische verwachtingskaarten, via software voor cartografie, opgraving en vondstregistratie, tot ‘archeotechniek’ voor het monitoren van fysieke bescherming van ondergrondse monumenten.

… tot een totaalpakket Sinds ook bedrijven mogen opgraven, is de scope van RAAP ingrijpend verbreed. Als een van de weinige erfgoedbureaus bieden we een totaalpakket van archeologische en cultuurhistorische advisering en uitvoering aan. Van bureauonderzoek tot vondstdeponering, van prospectie en opgraven tot advies over instandhouding en verbeelding. Het bedrijf RAAP is in 2000 in een B.V. ondergebracht met de stichting RAAP als enig aandeelhouder.

Duizend keer regionaal RAAP heeft nu vrijwel heel Nederland archeologisch in beeld en is – met zo’n 1000 projecten per jaar – thuis in elke regio. Een uitstekende voorwaarde voor onderzoek en advies op maat. Op basis van grove indicaties wordt stapsgewijs en afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, ingezoomd op een gebied. Dat betekent gefaseerd onderzoek en is daarmee erg kosteneffectief. RAAP is met zijn zes vestigingen thuis waar het gebeurt: in de regio.

Toverbril, maar no nonsense Bij RAAP zijn we er het liefst vroeg bij, als de ruimtelijke plannen nog in de maak zijn. We kijken graag door het maaiveld heen. Naar het bredere, vroegere landschap eronder, rijkgeschakeerd en wonderlijk gelaagd. Naar kansen om de leefomgeving te verbeteren. En met hart voor de zaak zijn we tegelijk no-nonsense partners die u met raad én daad begeleiden. 

http://www.raap.nl/

http://www.raap.nl/portfolio-item/nieuws/