Esters Heem, Heemkunde Escharen

In 1997 verscheen het boekwerk: 'Escharen terug in de tijd', in het kader van de actie "Werk aan de kerk". Dit naslagwerk beschrijft gedetailleerd de geschiedenis van het dorp Escharen. Op deze website wordt hier regelmatig naar verwezen en deze katernen kunt u hier tevens downloaden.

In 2012 vierde de Stichting Esterse Minipers Escharen haar 40-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan was er een fototentoonstelling in het Dorpshuus. De belangstelling vanuit de Escharense bevolking was groot. Voor enkele enthousiaste dorpelingen was dit een aanzet om een nieuwe Escharense Heemkundekring op te zetten, “Esters Heem” genaamd. De ontvangen foto’s werden benoemd, gerangschikt en gearchiveerd en aan de verzameling toegevoegd.

\Kerst 2014 kwam deze website, een digitaal plakboek over de geschiedenis van 'Esteren', in de lucht. Wij beoogden hiermee een ‘permanente tentoonstelling’ te geven van ons archief.

Wij hadden onze verzameling aan kennis en materiaal natuurlijk ook kunnen vastleggen in een boekwerk maar we ondervonden al snel het voordeel van een website: iedereen ter wereld kan op elk moment inzage krijgen in onze historie en aanvullingen hierop kunnen meteen verwerkt worden. Daarbij zien we ook dat vooral de jongere generatie eerder even op internet kijkt dan dat ze een boekwerk openslaan.

http://www.estersheem.nl/