Muntschat in buitengebied Cuijk

Romeinse muntschat gevonden in buitengebied Cuijk

Amateurarcheoloog Jan Kusters uit Vianen heeft met een metaaldetector een muntschat uit de 1ste, 2de en begin 3de eeuw na Christus ontdekt. Jan Kusters deed zijn vondst in september 2008 op een akker in het buitengebied van de gemeente Cuijk. De in totaal 14 gevonden munten bieden informatie voor het onderzoek naar de geldcirculatie in de 1ste, 2de en begin 3de eeuw van het Romeinse Rijk en leveren een bijdrage aan het rijke Romeinse imago van de gemeente Cuijk. In overleg met de gemeente wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor tentoonstelling in een vitrine van het museum Ceuclum of van de gemeente.

De 14 bronzen munten zijn gemeld bij onder andere de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en zijn opgenomen in Archis/Numis, het nationale meldsysteem voor archeologische vondsten. De reden dat de muntschat nu pas onder de aandacht van het publiek komt, is omdat het RACM eerst aanvullend onderzoek heeft gedaan op de locatie.

Herkomst
De Nijmeegse archeoloog Rob Reijnen, specialist op het gebied van Romeinse munten, heeft alle munten op deskundige wijze beschreven. De muntschat is waarschijnlijk omstreeks het jaar 230 na Christus in de grond geraakt en past zeer goed in een muntvondst uit die periode. De munten zijn mogelijk in een buidel verloren of verstopt in een buidel of aardewerk pot in verband met bedreiging. De 14 munten zijn allemaal geslagen in Rome. Het zijn grote bronzen sestertiën, voorzien van een mooie groene patinalaag.

Romeinse keizers
De volgende Romeinse keizers komen in de muntschat een of meerdere keren voor:
Vespasianus (69-79 na Chr.), Hadrianus (117-138 na Chr.), Antoninus Pius (138-161 na Chr.), Marcus Aurelius (161-180 na Chr.), Commodus (180-192 na Chr.), Septimius Serverus (193-211 na Chr.) en als sluitmunt Severus Alexander (222-235 na Chr.).

De vondst
De munten zijn allemaal gevonden in de bouwvoor (de bovenste, veel bewerkte laag van de grond) op een akker in het buitengebied. Jan Kusters: “Met toestemming van de boer mocht ik op zijn akker zoeken. De aanleiding om op de akker te zoeken was de vondst van luxe Romeins aardewerk, een terra sigulata scherfje van 2x2 cm, vijf jaar geleden. Op het einde van mijn zoekmiddag vond ik een aantal Romeinse munten. Een munt stak zelfs gedeeltelijk boven de grond uit. Ik heb de volgende dag aan mijn zoekvriend Leo Theunissen gevraagd om mee te zoeken en we vonden nog een aantal munten. Enkele dagen later heb ik in een kleine concentratie nog enkele munten gevonden. Leo Theunissen en ik zijn allebei lid van de Werkgroep Archeologie Cuijk. Twee keer per maand hebben we een verenigingsavond voor onderzoek, beschrijving en melding van vondsten.”