DE HELDEN VAN KAZEMAT 65 AAN DE MAAS 10 mei 1940

DE HELDEN VAN KAZEMAT 65 AAN DE MAAS 10 mei 1940

Zij, die het voorrecht hebben om de krijgsgeschiedenis van den korten oorlog in Mei 1940 te mogen bestudeeren, worden telkens getroffen door voorbeeldig gedrag en betoonden moed of beleid van officieren, onderofficieren of soldaten. Wij beschreven in De Militaire Spectato r reeds het roemvolle sneuvelen van de Majoors Landzaat en Jacometti, alsmede het dappere gedrag van den LuitenantKolonel Henning. In deze nieuwe rubriek, onze Eeregalerij, hopen wij iedere maand een of meer gevallen van Nederlandschen heldenmoed openbaar te maken. Daarbij zal — zoo mogelijk — het woord worden gelaten aan den man, die zich door zijn gedrag een plaats in deze rubriek waardig heeft betoond

http://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1940_meidagen/1941-0137-01-0017.PDF