Kasteelheren aan de Maas

 

Peer Meurkens

Het boek van peer Meurken

 

Dhr. Jan Tunnissen uit Boxmeer bood  in Kasteel Well namens STeR Boxmeer (Stichting Toerisme en Recreatie), een schilderij van Willem Liedel (1713-1777) aan. Al snel werd tijdens een eerste informele bijeenkomst besloten dat het schilderij uit 1771 een plek moest krijgen in het kasteel. Een idee dat directrice Dulcia Meijers meteen enthousiast omarmde. Besloten werd dat het schilderij in permanente bruikleen in het kasteel blijft zolang het Emerson College daar gevestigd is. De Collectie Limburg (Limburgs Museum, Venlo) wordt de feitelijke eigenaar. Na een grondige restauratie op kosten van het Emerson College door de bekende Nijmeegse restaurateur Jan Broekhoff, was het dan eindelijk zo ver.

Donderdagmiddag 13 oktober 2016 was de presentatie van het portret van Willem Liedel.
Dat gebeurde na een woord van welkom door gastvrouw Dulcia Meijers.
Oud-burgemeester Dick Klaverdijk, die een belangrijke rol had in de organisatie van deze middag, verzorgde de aankondigingen.
Eerst gaf Dulcia Meijers een inleiding over de kunsthistorische betekenis van het schilderij en vertelde ze interessante details over de restauratie.
Cultureel antropoloog dr. Peer Meurkens schetste een beeld van de historische relatie tussen Well en Boxmeer. 
Deze inwoner van Boxmeer heeft een prachtig boek geschreven over de connecties van de vroegere kasteelheren uit Boxmeer en Well, dat tegelijkertijd met het schilderij gepresenteerd werd.

Ook Jan Tunnissen vertelde zijn verhaal, vanaf het moment dat hij het schilderij bij de familie Mol zag hangen en het moment dat het bij hem In Boxmeer door Marie Pauline Mol en haar schoonzus Marianne Schoth afgeleverd werd.

De gouverneur van Limburg, drs. Theo Bovens, mocht het schilderij onthullen, waarna de feitelijke overdracht gedaan werd door de gulle schenkers Jan en Anny Tunnissen uit Boxmeer, samen met eerdergenoemde mevrouw Marie Pauline Mol, een dochter van de vroegere burgemeester Gert-Jan Mol van Boxmeer. Eveneens aanwezig waren de ook al eerder gemelde schoonzus Marianne Schoth en twee kleindochters van de vroegere burgemeester Mol, Pepita en Selma. Bij Marie Pauline in Nijmegen hing het schilderij aan de muur, voordat Jan Tunnissen het van haar kreeg. Jan’s vrouw Anny was vroeger kindermeisje in het burgemeestersgezin.