Kasteel Aldendriel Mill

Kasteel Aldendriel is een middeleeuws Kasteel daterend uit 1477. Sinds 1990 worden diverse ruimten in het koetshuis gebruikt voor party’s, huwelijksfeesten, personeelsfeesten, vergaderingen, seminars enz. Alle ruimten zijn zoveel mogelijk in de authentieke staat gelaten. De eerste bezitter is jonkheer Hendrik van der Voort. Het wapen bestaat uit een rode lelie op een zilveren schild, omlijst met vijf rode blokken. Latere eigenaren voerden nog verschillende verbouwingen uit.

De historie en oorspronkelijke bewoners van Kasteel Aldendriel, vanaf circa 1500 tot en met heden

 • Ca. 1500

  De vroegste Heer van Aldendriel die ons tot nu toe bekend is, is jonkheer Hendrik van der Voort, die gehuwd was met jonkvrouw Bertha, begin 1500. Vermoedelijk stammen zij van het kasteel "de voort" bij Groeningen, gemeente Vierlingsbeek in het Nederambt van Cuijk. Het wapen van de familie van der Voort van Aldendriel is hetzelfde, namelijk een rode lelie op zilveren schild, met daaromheen vijf rode blokken.

 • 1545

  De tweede Heer van Aldendriel is Aelbecht van der Voort, de zoon van Hendrik en Bertha, die in 1542 huwt met Anna van der Velde, natuurlijke dochter van Gijsbertus van der Velde, kanunnik te 's-Hertogenbosch. Barthold neemt op 10 oktober 1545 de bezittingen van zijn vader over en koopt er nog een hofstede bij.

 • Ca. 1600

  De derde Heer van Aldendriel is Aelbrecht van der Voort, Heer van Aldendriel en schout van de nederambt van Cuijk. Hij huwt met een afstammelinge van een zijtak der Heren van Culemborgh.

 • 1636

  De vierde Heer van Aldendriel is Barthold II van der Voort, die in 1636 huwt met Maria van Eijck van Blaerthem, dochter van Goyart en Hechteld van Broekhoven.

 • 1699

  Van de Van der Voorts komt Aldendriel in 1699 aan een haar vermaagschapte familie van Zuid-Nederlandse oorsprong, de jonkheren Van Dongelberghe (in 1622 baronnen van Dongelberg en Corbeek, van ouds verwant aan de Glimes de Borhout etc.). De Van Dongelbergs voeren als wapen een rechtopstaande zilveren lier op zwart schild met daaroverheen een rode schuinbalk.

 • 1727

  Op 8 maart 1727 draagt baron Philippus Carolus de Dongelberg het kasteel met annexe goederen over aan Hendrik Aelbert van Dongelberg.

 • 1737

  Op 26 januari 1737 koopt baronesse Catherina Marga van Eijck, weduwe van H.A. van Dongelberghe en Hendricus Deckers, weduwe van wijlen Geert Ariens en haar zoon Engel Jan Leenders een huis en hof met annexe landerijen.

 • 1753

  Nadat Philip Charles op 14 juni 1753 overlijdt, wordt Frans Hyacinth de Dongelberg met verschillende percelen onder Mill beleend.

 • 1754-1772

  Op 5 juli 1754 koopt Graaf Antoon Maximiliaan de Pas de Feuquieres, Heer van Well, en Odilia, geboren Van Stepraedt voor fl. 11.000,00 het oude huis Aldendriel en 15 stukken bouwland daarbij behorend. Na de dood van haar man benoemt Odilia Louisa Cherikuna de Stepraedt bij testament Willem de Liedel tot haar erfgenaam, die daardoor Aldendriel met aanhorigheden verkrijgt.

 • 1772-1777

  Willem de Liedel is de zoon van een Pruisisch grensambtenaar. Hij wordt chirurgijn op een van de schepen van de V.O.C. In de functie van onderkoopman, later koopman, verblijft hij 13 jaar in Indië waar hij veel geld verdient. Willem ontdekt dat hij door de familie Kramp een ver verwijderd familielid van De Pas is en wordt erfgenaam. Hij koopt te Frankfurt de titel van Chevalier en voegt hieraan, na het overlijden van de graaf De Pas, de titel De Well toe. Hij huwt op latere leeftijd met de zeer jonge Antwerpse schependochter Theresia (Maria) Coget, die op 33-jarige leeftijd overlijdt en De Liedel twee kinderen nalaat. Hun zoon Petrus Wilhelmus de Liedel de Well, Bergen, Andaal en Aldendriel, geboren op 17 mei 1774, is de negende Heer Van Aldendriel. (Hij wordt baron op 9 oktober 1822). Hij huwt met Eleonora Ottilia, baronesse de Scholoissngigg van Ebergassing (uit Wenen). Petrus Wilhelmus de Liedel de Well overlijdt op 2 december 1852. Hun zoon Willem Louis Jan Baptiste de Liedel de Well overlijdt voor zijn vader te Bonn op 18 maart 1849. De bezittingen komen dan in handen van een neef van zijn vrouw, die echter van het kasteel geen gebruik maakt. Mej. Marianne von Evers krijgt het vruchtgebruik van Aldendriel. Zij overlijdt op 21 juli 1878. De familie Verstraaten was rentmeester voor de Liedels van de Millse goederen waaronder Aldendriel. Door Anna Eleonora komen de bezittingen van Petrus Wilhelmus de Liedel aan de Schloissniggs. Frans Baron de Schloissnigg, geboren in 1807, huwt in 1842 met Augusta Baronesse von Pilgram en wordt heer van Aldendriel. Zijn zoon Frans Seraph. Joh. Baptist, geboren op 18 november 1842, gehuwd met Sophie Gravin Cavriani (geboren op 4 november 1847), volgt hem op. Deze verkopen de Wellsche en Millse goederen in 1903.

 • 1903

  Aldendriel wordt verkocht aan de heer W. Verstraten en de heer J. Hermanussen.

 • 1930

  In 1930 komt het geheel in handen van de familie Hermanussen.

 • 1962

  In 1962 koopt de heer Van Oudenaarde het kasteel. Hij overlijdt in september 1995 en tot op de dag van vandaag zijn de erfgenamen eigenaar.

 • 1990

  De gebouwen van de voorburcht worden hedendaags in gebruik genomen voor diverse feesten en partijen. Men kan een intiem diner of een compleet dagvullend feestprogramma organiseren. Uiteraard ook een Huwelijksbruiloft of een thema-avond. De rustieke Ridder- en Jonkerzaal, het Bakhuis, Kemenade, Veranda en tuinen bieden een accommodatie voor gezelschappen van 50 tot 350 personen.

 • https://kasteel-aldendriel.nl/ info