Explosievenonderzoek Maasoevers

Op deze foto zijn de bomkraters goed te zien.

Rijkswaterstaat dienst Limburg gevestigd te Maastricht (“opdrachtgever”) heeft T&A Survey

(“T&A”) op 30 juni 2008 schriftelijk opdracht verleend voor het uitvoeren van het historisch

vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (verder “explosieven”)

ter plaatse van het project natuurvriendelijke oevers Maas (1e tranche).

Achtergrond

Ter plaatse zullen grondwerkzaamheden plaats gaan vinden in het kader van het realiseren

van natuurvriendelijke oevers. Er is bekend dat zich binnen (de omgeving van) de werklocaties

langs de Maas, die in de winter van 1944 onderdeel uitmaakte van de frontlinie tussen

geallieerde en Duitse troepen, in de Tweede Wereldoorlog (verder WOII) gevechtshandelingen

hebben afgespeeld. Verder zijn de bruggen over de Maas in WOII regelmatig beschoten

dan wel gebombardeerd.

Aangezien eventueel aanwezige explosieven een risico vormen voor de uit te voeren

werkzaamheden, is het van belang dat het onderzoeksgebied op de aanwezigheid van

explosieven en andere risicovolle oorlogsrelicten onderzocht wordt. Op basis hiervan kan de

voortgang en veiligheid van de werkzaamheden worden gewaarborgd.

Doel van het historisch vooronderzoek is het vaststellen van de risico’s aangaande de

aanwezigheid van explosieven in de bodem van het onderzoeksgebied op basis van verzameld

en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal.

Boxmeer:

Op 10 mei 1940 is in Boxmeer zwaar rond de kazematten 64, 65, 66, 67 en 68 gevochten.

Deze kazematten maakten deel uit van de Maaslinie. Het idee van deze linie was om de bruggen en veerponten niet in onbeschadigde staat in handen van de vijand te laten vallen. Naast de kazematten is de westoever van de Maas versterkt met prikkeldraad versperring. De versperring is zo dicht mogelijk tegen de Maas aan gelegd. Er zijn geen mijnen gelegd. Dit omdat de legerleiding er vanuit ging dat de linie niet te houden zou zijn. Kazemat 65 Lag bij Mazenburg. De vijandelijke aanval werd geopend in de scherpe Maasbocht bij paal 150 nabij kazemat 66 en 67. Deze mitrailleurs werden na enige tijd buiten gevecht gesteld. Dit gold ook voor kazemat nummer 64. Kazemat 68 heeft gevuurd totdat de munitie op was. Het pak-kanon aan het veer te Boxmeer is na een langdurig gevecht door een voltreffer uitgeschakeld.

Lees het hele rapport:

http://www.ruimtevoormaasdriel.nl/pdf/Muzenrijk/3%20Explosieven/Explosievenonderzoek_Maas.pdf