Buitenmuseum Cuijk
Buitenmuseum Cuijk

Buitenmuseum Cuijk

Zoals is gebleken heeft de gemeente Cuijk een rijke Romeinse geschiedenis. Het aantal bodemschatten dat hierbij hoort is dan ook vrij groot. Er zijn een aantal unieke en belangrijke vondsten gedaan in de gemeente, waaronder de brug tussen Cuijk en Middelaar waar al uitgebreid aandacht aan is besteed.
Maar ook de vondst van een Gallo-Romeinse tempel onder de het wegdek van de huidige Maasboulevard en een aardewerken urn met een grote muntschat kunnen tot deze unieke ontdekkingen worden gerekend. Ook van belang is het vinden van leren sandalen in de Maas bij de opgraving van de brug. Deze sandalen waren door het rivierwater in zo’n goede staat bewaard gebleven dat deze goed kunnen laten zien hoe Romeinen in die tijd hun schoeisel gedragen moeten hebben.

http://www.museumceuclum.nl/

Het castellum Ceuclum was de eerste vorm van permanente bewoning op de plek waar nu het dorp Cuijk ligt. Aan de rand van een rivier, bij een goed doorwaadbare plek, werd door de Romeinen in de eerste eeuw n.Chr. een houten fort gebouwd. Later werd dit fort van steen en verrees ook een burgernederzetting.

Een van de grootste archeologische ontdekkingen bij Cuijk als het om de Romeinse tijd gaat, is de ontdekking van de resten van een Romeinse brug tussen Cuijk en Middelaar. Deze resten werden begin jaren negentig ontdekt en zijn sindsdien uitvoerig onderzocht. Naar alle waarschijnlijkheid werd de brug gebouwd in de vierde eeuw n.Chr. en was het een belangrijke schakel in de route van Noviomagus (Nijmegen) naar het achterland.

Op vrijdag 12 juni vond de officiële opening plaats van het buitenmuseum Cuijk.