Stichting Graeft Voort (Graafs Museum)

Stichting Graeft Voort (Graafs Museum)

Doelstelling Logo van de Stichting "Graeft Voort" Het doel van de Stichting "Graeft Voort" is het bevorderen van de belangstelling voor het Graafs Heem in brede kring, het plegen van historisch onderzoek en het exploiteren van het Graafs Museum. De Stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door het: Opsporen en inventariseren van datgene dat (vanaf het verste verleden tot op de dag van vandaag) in Grave en omgeving het leven van de stad en bewoners heeft bepaald; Bestuderen van de gegevens die hierdoor aan het licht zijn gekomen; Verwerven en toegankelijk maken van wat de geschiedenis van de stad en bewoners duidelijk maakt. Met het oog hierop heeft de Stichting het Graafs Museum opgericht; Onderhouden en bevorderen van de contacten met en tussen degenen die geïnteresseerd zijn in het verleden en heden van Grave, door lezingen en publicaties over de Graafse geschiedenis.

http://www.stadsmuseumgrave.nl/

http://www.beleefhistorischgrave.nl/historisch-grave/