Vereniging De Metworst
Vereniging De Metworst

Vereniging De Metworst

De Metworstrennen is een eeuwenoude paardenrace die ieder jaar op carnavalsmaandag wordt gehouden in Boxmeer.

1930

De Metworstrennen worden al meer dan 260 jaar gehouden. Sommigen menen dat de traditie misschien zelfs nog wel veel ouder is en zou voortkomen uit een oud-Germaanse vruchtbaarheidsrite. Het oudste reglement dateert uit 1740. Het doel van de vereniging staat al meteen duidelijk in het eerste artikel van dit reglement omschreven:

Het doel der Vereeniging is, om een aloud gebruik -dat ingesteld werd door eene liefdadige dame, en dat beslaat in het wedrennen om eene metworst, de jaarlijksche belooning van een edelmoedige daad, door Boxmeersche jongeren aan bovenbedoelde dame bewezen- in onze gemeente te handhaven en in eere te houden.

Volgens de overlevering was er namelijk ooit een Freule Aleida die tijdens een zondagse rijtoer met haar koets van de weg raakte. Boxmeerse jongens schoten haar met hun paarden te hulp en hielpen haar weer op weg. Als dank voor hun hulp werden ze beloond. De freule belastte bovendien een hoeve in de buurt — die tot haar bezit behoorde — met een jaarlijkse schenking: een zeven ellen lange metworst, twee wittebroden, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment wordt er elk jaar een paardenrace gehouden om te bepalen wie de schenking in ontvangst mag nemen.

De jaarlijkse paardenrace vindt plaats in het Vortums veld, een weg door de weilanden tussen Sambeek en Vortum-Mullem. Ieder jaar gaan duizenden dorpelingen in alle vroegte, na te zijn gewekt door de reveille, te voet van Boxmeer naar het Vortums veld om te zien wie er "dit joar de Kunning wurdt".

Niet iedereen kan meedoen aan de Metworstrennen. Deelname is alleen mogelijk voor in Boxmeer geboren en getogen vrijgezellen. Zij moeten bovendien lid zijn van de 'Instelling der Tijdelijck Jonggesellen van Boxmeer'. De winnaar van de race wordt de 'Koning van de Metworst' genoemd en is een jaar lang vrijgesteld van contributie. Speciaal is het wanneer de Koning van de Metworst drie jaar achter elkaar wint. Dan mag deze persoon zich 'Keizer van de Metworst' noemen.

In 2015 bestaat de Metworstvereniging officieel 275 jaar.

"Dit bijzondere en historische moment zal de vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Noteer alvast het halfvastenweekend (14 en 15 maart 2015) in uw agenda. Het belooft een mooi programma te worden, waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is om het mee te vieren

Er wordt dan ook het nieuw te verschijnen boek over De Metworst gepresenteerd. 

1935/36: https://youtu.be/WHJdGLhwvbk?t=220

1934 https://youtu.be/Al1JwSv0hZY

https://youtu.be/dQUputJkrA4 Jan Sleddens 1973 zang Ton Hermers.

https://youtu.be/6pl1jIaLYHE Musical van Jan Peters Boxmeer 2014

https://youtu.be/xxoieRcUfJw interview Dick Goossens Voorzitter METWORST

https://youtu.be/WHJdGLhwvbk?t=219