Haps Heem

De Stichting Haps Heem heeft ten doel het bevorderen van de archeologische, geschiedkundige en oudheidkundige kennis van Haps en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

http://hapsheem.nl/stichting-haps-heem/