Heemschut St. Huybert

Heemschut St. Huybert is opgericht in 1996. De eerste vergadering was op 11 jan 1996. Waarbij de stichtingsakte is getekend op 5 sept. 1996.

Het doel van de stichting is het bevorderen en doen bevorderen van de kennis van het St.Huyberts eigene, zijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten publicaties foto en filmmateriaal, gegevens over oude ambachten, overlevering en volksverhalen.

Het beoefenen van de genealogie van families uit St.Hubert, het documenteren van het verenigingsleven, en het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de gemeenschap van St. Hubert.

http://www.heemschut-sint-huybert.nl/