Johannes Babtista Josephus Hengst

J.B.J. Hengst

Mr.Johannes Babtista Josephus Hengst is lange tijd burgemeester van Boxmeer geweest en tevens lid van de Tweede en later de Eerste Kamer. Hij werd op 23 juni 1817 in Boxmeer geboren, studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar op 11 maart 1839.

Op 27 september 1842 werd hij benoemd tot burgemeester van Beugen en Rijkevoort. Bijna 15 jaar bleef hij daar burgemeester. Op 17 april 1857 kreeg hij op eigen verzoek eervol ontslag. Anderhalf jaar na zijn benoeming in Beugen, op 26 januari 1844, werd hij ook burgemeester van Boxmeer. Deze post bekleedde hij ruim 46 jaar. Op 11 mei 1890 nam hij, bijna 73 jaar oud, eervol ontslag als burgemeester van Boxmeer. Een van zijn zonen volgde hem op.

Hengst was ambitieus en wilde meer dan lokaal bestuurder zijn. Op 27 november 1848 stelde hij zich daarom in het district Grave verkiesbaar als lid van de Tweede Kamer. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap toonde hij zich een warm voorstander van het liberale gedachtengoed. In 1860 trad hij terug als lid van de Tweede Kamer, waar hij overigens weer snel spijt van kreeg. Hengst probeerde zich daarom via het kiesdistrict Roermond opnieuw te laten verkiezen, maar dat lukt hem uiteindelijk niet.

Jaren later, op 19 mei 1863 lid van de Eerste Kamer. Hij liet van zich horen in de Haagse politiek. Op 15 september van datzelfde jaar stemde Hengst, evenals zijn liberaal-katholieke collega’s, tegen de afschaffing van de doodstraf.

Zijn sterk katholieke gezindheid blijkt uit  een ander opmerkelijk feit: op 1 april 1872 weigerde hij de Nederlandse vlag uit te steken ter ere van de 300-jarige herdenking van de inname van Den Briel. Dat was geen feestdag die het katholieke volksdeel zou moeten vieren! Het katholieke geloof leek ook steeds meer nadruk te krijgen in z’n politieke handelen.

Op 30 oktober 1891 trad hij terug als lid van de Eerste Kamer en op 23 maart 1892, bijna 75 jaar oud, overleed hij in z’n geboorteplaats Boxmeer als bewoner van Huize de Elsendonck.

De gemeente eerde hem voor zijn verdiensten met een straatnaam: het Burgemeester Hengstplein.

Door Rien Wols van het BHIC

Nabericht: In het boek Van Peer Meurkens "De Gekkekar komt uit Den Haag" leest u over de politieke strijd tussen Hengst en Sasse van Ysselt.