De Maasheggen
De Maasheggen

De Maasheggen

Door Marius Grutters:

"Het eeuwenoude Maasheggen landschap is uniek in West-Europa. Nergens anders komt er zo’n omvangrijk aaneengesloten heggengebied voor. Door hun eeuwenoude functie van veekering ontstond hier een landschap met een rijke natuur. De oude functie heeft het in het midden van de vorige eeuw verloren door de komst van prikkeldraad, maar daarvoor zijn nieuwe functies in de plaats gekomen. De huidige waarde van het Maasheggen gebied rust op drie pijlers die nauw met elkaar vervlochten zijn, namelijk cultuurhistorie, natuur en landschap. Door het traditionele beheer ontstond hier een dicht netwerk van honderden kilometers brede soortenrijke heggen die duizenden kleine bloemrijke graslandjes omzoomden. Hierin ontwikkelden zich bijzondere leefgebieden voor flora en fauna en ontstond er een fraai heggenlandschap.

De Maasheggen zijn rijk aan natuur, cultuurhistorie en landschap dankzij het eeuwenlange bondgenootschap tussen mens en natuur. Het hele Maasheggen landschap ademt de sfeer van historie. De mens heeft eeuwenlang letterlijk de hand gehad in elke vierkant meter van dit gebied. Elke boom, elke struik, elk weiland vertelt zijn eeuwenoude geschiedenis. Het lijkt alsof de tijd hier honderd jaren stil heeft gestaan. Bomen en struiken dragen hier de sporen van eeuwenlange cultuur en kunnen beschouwd worden als levende monumenten."