Huis Ingeloo / Engelo Beugen

Huis Ingeloo / Engelo Beugen

In de eerste helft van de zestiende eeuw was het huis waarschijnlijk in handen van pastoor Pancrasz Goris. Rond 1600 is Ingeloo in het bezit van Abraham van Daell. Deze huwde in 1612 met de weduwe van Barthold Petri en zo ook het huis Elzendonck in handen kreeg. In 1694 kwam het huis in handen van Abraham Wilhelmus van Daell, proost van de adellijke abdij Hamborn. In 1737 kwam het huis in handen van Gerard Willem van Dael en in 1784 in die van zijn zoon Frans.

Het huis waarschijnlijk omstreeks 1534 gebouwd. Daarna is er verscheidene keren gerestaureerd. In 1697 sloeg de bliksem in, maar door kordaat optreden van een stalknecht werd de schade beperkt tot een klein gedeelte naast de schoorsteen. Na de Franse tijd raakte het huis waarschijnlijk snel in verval en werd het afgebroken. Op kaarten uit 1866 komt het niet meer voor.