Historische Kring 'Land van Cuijk'

De Historische Kring 'Land van Cuijk' is opgericht in 1977 en heeft als doel 'Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van eigen streek, volk en gebruiken'.

Daarnaast zet de Kring zich in voor behoud en behartiging van de vele cultuurhistorische waarden in het gehele Land van Cuijk, van Velp tot Maashees, van Neerloon tot Overloon.

De activiteiten van de Kring richten zich op de historie en de cultuur van onze streek en de weerslag daarvan in deze tijd.

Op deze website vindt u meer informatie over de activiteiten waarmee de Kring haar doelstellingen tracht te bereiken.

http://www.historischekringlandvancuijk.nl/