Archeologie op de kaart

Archeologie op de kaart

Van de website van de AWN:

Een archeologische tijdreis door Nederland    www.archeologieopdekaart.n

Vanaf de vroegste prehistorie (300.000 jaar geleden) tot en met de Tweede Wereldoorlog is Nederland nu archeologisch op de kaart gezet. Letterlijk, met www.archeologieopdekaart.nl. Dit is een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Archeologie op de Kaart laat per archeologische periode, van prehistorie tot Moderne Tijd, de meest interessante vondsten en vindplaatsen van Nederland zien. Foto’s, filmpjes, tekeningen en 3D-reconstructies zijn per periode geplot op kaarten van hoe Nederland er in die tijd uitzag.

Een projectteam samengesteld uit medewerkers van RMO en RCE hebben binnen tien archeologische perioden, zogenaamde sleutel sites gedefinieerd: de meest representatieve vindplaatsen voor die betreffende periode. Het is een landelijk overzicht van de archeologie in Nederland.

De applicatie is gemaakt in het kader van het RCE-programma Verbeteracties Archeologie. Dit is ontwikkeld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2011. De Verbeteracties Archeologie hebben al veel producten opgeleverd voor professionals in de archeologie. Met Archeologie op de Kaart wordt nu ook een breder publiek bediend en kunnen jongeren op een toegankelijke manier kennis nemen van de archeologische rijkdom van de Nederlandse bodem en alle mooie vondsten en verhalen die daar bij horen.

De periodes van Archeologie op de Kaart zijn gekoppeld aan de Canon van Nederland, die als richtlijn geldt binnen het geschiedenisonderwijs. De website is geschikt voor de hoogste klassen van het primair- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor docenten is de website een naslagwerk, voor leerlingen levert de website een schat aan informatie voor eigen projecten.

Bekijk Archeologie op de Kaart:

http://www.archeologieopdekaart.nl