De Kleppenburg Oeffelt
De Kleppenburg Oeffelt

De Kleppenburg Oeffelt

Adellijk huis (1250-1600)
Mogelijk was het huis een verbouwd spijker, dat voorheen gebruikt weer voor het opslaan van tienden.
Het huis werd genoemd naar de familie Clepper, die in de vijftiende eeuw het huis bewoonde.

Van het huis is niets meer over. Op de plaats waar vroeger het huis stond, staat nu een school.