De inboedel van het kasteel van Boxmeer in 1758
De inboedel van het kasteel van Boxmeer in 1758

De inboedel van het kasteel van Boxmeer in 1758

In de 17de jaargang 1981 nummer 1 van het tijdschrift Merlet, een uitgaven van de archiefdienst "Land van Cuijk" schreef de geschiedschrijver M.P.J. van den Brand een artikel over de inventarisatie van de inboedel van het Kasteel van Boxmeer in 1758.

"Over de geschiedenis van het Kasteel van Boxmeer is vrij veel geschreven. Veelal zijn dit krantenartikelen in het Boxmeers Weekblad van de hand van veelschrijver A. F. van Beurden, die ook in zijn schetsen nogal wat aandacht aan het kasteel besteedde, en van broeder C. Thiery en pater Guido Schuttenbeld. Deze artikelen zijn op zich niet zo slecht. Wel kan het voorkomen dat het een en ander in enigszins herschreven vorm na verloop van een aantal jaren nogmaals wordt gepubliceerd."

Nadat Maria Benonia, getrouwd met John Baptist, in mei 1758 Boxmeer na veel verdriet had verlaten en in juli 1758 te Aken was overleden werd de inboedel van het kasteel op  last van rentmeester Hengst voor een eventuele veiling ter gedeeltelijke voldoening van de enorm grote schuld geïnventariseerd.

De hele opsomming van de inboedel is bewaard gebleven. Het is interessant om te weten wat er zich in het kasteel uit die dagen bevond. men krijgt hierdoor een indruk hoe de bewoners er leefde.

Zie ook archief Huis Bergh met een uitgebreide inventaris waaronder het zilver op het kasteel

De inboedel: