Archeologische opgraving door de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer
Archeologische opgraving door de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

Archeologische opgraving door de Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer

De Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer heeft van het RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, toestemming gekregen om in Oeffelt een opgraving te organiseren.

In de week van 27 april 2015 heeft het onderzoek plaats gevonden

In de zomer van 2014 zijn door de leden van onze vereniging Nepomuk, Ron Fierst en Dick Reijnen, in het gebied spectaculaire vondsten gedaan die behoren tot de Michelsbergcultuur 4400 - 3200 voor Christus.

Meerdere bestuursleden van Nepomuk hebben meegeholpen met de opgraving. Ook de leden van de WAC, de werkgroep archeologie Cuijk gaven acte de presence, evenals enkele personen uit Uden.

Het geheel werd begeleid door ervaren archeologen Monique Barwasser, Godfried Scheijvens, Van het RCE waren Jan Willem de Kort(veldtechnicus) en Wim Jong(geodeet/veldtechnicus), aanwezig en van de Provincie Brabant nog een geoteam.

Enkele van de vondsten zijn al te bewonderen in het Museum Gemeente Boxmeer in het Kasteelmuseum van Julie Postel.