Zoeken met een metaaldetector
Zoeken met een metaaldetector
Zoeken met een metaaldetector

Zoeken met een metaaldetector

Een paar duizend mensen in Nederland trekken er regelmatig met de metaaldetector op uit om te gaan zoeken naar verloren munten, sieraden en andere voorwerpen. Sommigen zoeken op het strand, stortgrond of langs de rivieren, anderen zoeken op een akker, weiland of recreatieterrein. Alleen, met een zoekmaat of met een groepje.

De reden dat ze met een metaaldetector zijn gaan lopen is verschillend. De één heeft zich altijd al voor geschiedenis en archeologie geinteresseerd en probeert daar op deze manier een invulling aan te geven. Een ander heeft verhalen over schatvondsten gelezen en wordt juist door het avontuur of de spanning van het zoeken aangetrokken. Want spannend blijft het; zelfs zoekers die al ruim 20 jaar zoeken, vragen zich elke keer weer vol spanning af wat er deze keer uit de grond zal komen.

Hedendaags geld, een ring, een oude munt of gesp, een nog gaaf fietsplaatje, elke keer kom je weer met verscheidene dingen thuis. Vaak voorwerpen uit een ver verleden, die vertellen over de mensen die ons land vroeger bewoonden. Door deze voorwerpen in boeken op te zoeken en er over te lezen, gaat het verleden voor veel zoekers meer leven.

Uiteraard kun je niet zomaar overal gaan zoeken en graven en zijn er een aantal regels waar je je aan dient te houden. Want zonder dat je het weet, kun je door zomaar ergens te graven oude bewoningssporen vernietigen.

Op veel stranden en andere recreatieterreinen kun je meestal vrij zoeken. Op akkers mag je zoeken mits je niet dieper dan de bouwvoor graaft en je natuurlijk toestemming van de landeigenaar hebt.

Op archeologische terreinen is het altijd verboden om te zoeken.

Je kunt wel aan de archeologen die een opgraving doen, vragen of je mee mag helpen met de opgraving op het onderdeel metaal zoeken met de detector, maar dan moet je wel alle vondsten ter beschikking stellen. Je leert er dan wel heel veel.

Mocht je ergens interessante vondsten (b.v. oude munten en voorwerpen) doen, dan dienen deze aangemeld te worden bij een van de officiele instanties.  Die zijn geinteresseerd in de vondstgegevens ervan. Deze kunnen immers een stukje van de archeologische legpuzzel vormen. Niet van alle vondsten, maar vondsten van vóór 1500 die van archeologische waarde zijn. De 'vondsten' mag je altijd zelf houden. Veel belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan na meldingen van zoekers met een metaaldetector.

Bron: De Detector Amateur

Meer info: Dick Reijnen, via contactformulier op deze website.

In Nederland bestaan 2 tijdschriften over het zoeken met een metaaldetector. Zij geven ook adviezen in relatie tot de archeologie.