Rieckevorts Heem

Rieckevorts Heem

 In 2001 werd de heemkundevereniging officieel opgericht.

Dit na een aantal bijeenkomsten met geïnteresseerden in de Rijkevoortse historie.

In de oprichtingsstatuten staat heel formeel de doelstelling vermeld.

Vrij vertaald; onze vereniging heeft tot doel de historie van Rijkevoort vast te leggen, en dat in de breedste zin des woords.

Wanneer ontstond Rijkevoort, wie woonden er, hoe zag Rijkevoort eruit, hoeveel huizen stonden er?

Allemaal aandachtsvelden binnen het begrip heemkunde.

http://www.rieckevortsheem.nl/www.rieckevortsheem.nl/Welkom.html