Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck

HISTORIE HEEMKUNDEKRING “SINT TUNNIS IN OELBROECK” TE SINT ANTHONIS

De vereniging is opgericht op 7 september 2001. Jac van Kempen, voorzitter van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), kwam op het idee een heemkundekring op te richten, omdat hij dacht dat er zeker wel een groep mensen interesse zouden hebben en dat bleek zo te zijn. Mariet Dekkers en Nellie de Hoog, ook KBO-bestuursleden waren meteen enthousiast en er werd een eerste bijeenkomst georganiseerd. Die vond plaats in wat toen zo’n beetje het ‘clubhuis’ van de KBO was: de soos in dorpshuis Oelbroeck. Daar waren op die bewuste avond niet alleen KBO-leden aanwezig, maar ook buitenstaanders die interesse hadden in heemkunde, zoals Harm Douma, Martien Goossens en Ton Christiaans en anderen. Harm Douma, streekarchivaris en schrijver van menig stuk over de geschiedenis van Sint Anthonis, hield een aanstekelijk pleidooi voor de oprichting, heroprichting, zoals hij het noemde, want toen hij pas in Sint Tunnis kwam wonen, had hij nog een keer een bijeenkomst van de heemkundekring meegemaakt die er in die jaren al was. Maar dat was toen ook meteen het einde van die club.
Het bestuur gekozen werd gevormd door Jac van Kempen, voorzitter; Nellie de Hoog, secretaris; Mariet Dekkers, penningmeester; Harm Douma, Martien Goossens, Harrie Peeters en Toon Nabuurs bestuursleden. De vereniging telde toen meer dan 50 leden.
Op voorstel van vooral Harm Douma werd gekozen voor de naam ‘Sint Tunnis in Oelbroeck’ , zodat de oude naam van ons dorp prominent aanwezig was. Jo de Jong werd gevraagd een logo te ontwerpen. Er werden werkgroepen opgericht en Martien Goossens zorgde ervoor dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement een degelijke grondslag gaven aan de heemkundekring.
De eerste bijeenkomsten hadden plaats in de soos van Oelbroeck onder de vlag van de KBO, zodat dit financieel voordelig was. Er werd een contributiestelsel ingevoerd.
De gemeente stond sympathiek tegenover deze jongste vereniging en tijdens de eerste tentoonstelling in Oelbroeck schonk burgemeester Jos Verbeeten het gemeentebord met de dorpsnamen van het oude gemeentehuis. Na die eerste grote bijeenkomst waarbij de vereniging naar buiten trad en veel publiek trok, was de heemkundekring in Sint Tunnis een feit.
Ledenvergaderingen werden gehouden in verschillende lokaties, zoals in de zaal van Bos All In (Oelbroeck) en de zaal van Van Haren. Na een jarenlange speurtocht naar een geschikte plaats voor bijeenkomsten van de vereniging, maar ook voor de opslag van het materiaal, heeft de vereniging in 2010 de mogelijkheid gekregen om haar intrek te nemen in het pand Breestraat 22, omdat de jongerenclub verhuisde naar het nieuwe gemeenschapshuis MFC Oelbroeck. Dat huis is inmiddels gesloopt en de vereniging houdt ledenbijeenkomsten nu in het MFC Oelbroeck.

http://www.heemkundesinttunnis.nl/index.php