Kerkdeur is mijn naam

Als je op internet aan het zoeken bent naar zaken die met Boxmeer te maken hebben, kom je soms opmerkelijke zaken tegen zoals het volgende verhaal dat in Brabant Bekijken
aan de orde komt.
Het stuk een akte uit 1870 is gevonden door Harm Douma en Jan Veekens en gaat over  de vrouw Bernadina Kerkdeur.

Hieronder een prachtige tekening van Boxmeer die niet veel mensen zullen kennen.

Steenstraat Boxmeer

KERKDEUR IS MIJN NAAM

Klik op de documenten om te vergroten

Ze kreeg haar naam omdat zij als baby te vondeling is gelegd voor de kerkdeur van de St. Petruskerk van Boxmeer. Tegenwoordelig lees je in de media ook nog soms dergelijke verhalen. Maar DNA onderzoek brengt dan toch vaak uitkomst en het komt dan ook vaker voor dat de biologische moeder getraceerd kan worden. Natuurlijk zit er achter deze handelingen, zowel vroeger als tegenwoordig een dramatische verhaal. Een vondeling werd toen in de gemeenschap opgenomen en geplaats bij een gezin. De naam kerkdeur spreekt voor zich. Het is ook bekend dat dat de naam Thuis verbonden kan worden aan een dergelijke situatie en dat iemand te vondeling werd gelegd bij het Huis Bergh te 's Heerenberg. Gevonden bij 't Huis, dus Thuis werd genoemd.

Vaak kunnen verschillende archiefstukken samen je een vrij compleet beeld geven over een bijzondere levensgeschiedenis. Zo attendeerden Jan Veekens en oud-streekarchivaris Harm Douma ons onlangs op een akte van 11 mei 1870 te Boxmeer. Het betreft een overlijden ‘op gister des morgens ten zes ure’ van Bernardina Kerkdeur ‘buiten beroep’ in den ouderdom van 83 jaren. 

Uit de doopakte (Boxmeer DTB 1) bleek dat Bernardina ‘sub conditione’ RK gedoopt werd op 20 augustus 1786 in Boxmeer. ‘Sub conditione’ betekent dat dit gebeurde onder voorwaarde dat ze niet eerder gedoopt was. 
De doop vond plaats op de naamdag van de beroemde Bernardus van Clairveaux die in 1090 te Fontaine-les-Dijon geboren werd. Het was in het katholieke Land van Cuijk gebruikelijk dat je genoemd werd naar de bekendste heilige van de geboortedag. 

Bernardina was een kind ‘inventa ante templum Monialium’, wat zoveel wil zeggen als gevonden bij de kerk. Haar achternaam werd verbonden aan deze vindplaats. Met de achternaam Kerkdeur zou zij verder door het leven gaan. In Boxmeer was dan wel bekend dat Bernardina een vondelinge was, maar of dat nou bij de deur of op de dorpel van de kerk was, was bij de opsteller van de bevolkingsregisters te Boxmeer kennelijk niet zo duidelijk… 

Bron:
uit Brabant Bekijken:

Dick Reijnen