Boxmeer hoogwater 1926
Boxmeer hoogwater 1926

Boxmeer hoogwater 1926

Unieke filmbeelden watersnoodramp Boxmeer 1926

Van deze hoogwaterperiode in de winter 1925-1926 en de maatregelen die in de eerste maanden in 1926 zijn genomen, is een interessant rapport van Provinciale Waterstaat bewaard gebleven in het archief van het Provinciaal Bestuur, met een kaart van de overstroomde gebieden (toegang 1146, inv.nrs. 682-683). Daaruit blijkt dat de waterberichten van 29 december 1925 al voorspelden dat de toestand langs de Noord-Brabantse Boven-Maas zeer kritiek zou worden. Daarvoor werden al meteen de nodige maatregelen genomen en de dijkbesturen stonden op scherp. Op 31 december 1925 om 6 uur 's-morgens was de waterstand te Grave 11 meter boven NAP en om 7 uur brak de rechter Maasdijk tussen Neder- en Overasselt door. Deze dijkbreuk was rond 10.30 circa 60 meter breed. Op 1 januari was de toestand van de dijken boven de spoorbrug te Heumen uiterst kritiek. Onder de gemeente Cuijk kwam op tal van plaatsen veel kwelwater uit de dijken, vooral waar de wortels van bomen of struiken in of onder de dijk waren gedrongen. Op 2 januari 1926 stond het rivierwater over vrijwel de hele lengte van Katwijk tot Boxmeer op of nabij de kruin van de dijk. Reeds in de vroege morgen stroomde het Maaswater bij Oeffelt en Beugen over de dijken en over de hooge gronden, terwijl in de voormiddag bij Sint Agatha en aan de zuidzijde van de kom van Cuijk op twee plaatsen een begin van doorbraak ontstond.

Op 2, 3 en 4 januari braken op tal van plaatsen de dijken door. Waar? dat kun je allemaal zien op de kaart. De toestand bleef tot 8 januari zorgelijk. Deze enorme overstromingen hadden ook gevolgen voor wegen en spoorwegen.

In mijn nostalgisch Nederland Maastricht zien we een reportage van Boxmeer, het begint op 6.45 en men ziet unieke beelden van de Burg. Verkuijklstraat.