Huis Mazenburg
Huis Mazenburg

Huis Mazenburg

Ruim voor 1540 stond op de plaats al een huis. Het behoorde tot Kasteel Boxmeer en is waarschijnlijk gebouwd in opdracht van de toenmalige kasteelheer Jan Boc van Meer. Aanvankelijk werd het huis Mazenburg gebouwd als tolhuis om tol te kunnen heffen van de schippers uit Holland en Dordrecht. Het huis Mazenburg behoorde sinds de oudste tijden bij het kasteel Mazenburg en was dus later eigendom van de graven Van den Bergh die vanaf 1517 tot 1712 het kasteel bewoonden. Het huis werd gebouwd op een ideale plek, zo hoog aan de westelijke oever van de Maas en recht tegenover een eilandje in de rivier, dat er voor zorgde dat schepen alleen maar langzaam Mazenburg konden passeren. Dat eilandje is in 1888 afgegraven. Het was hinderlijk voor de scheepvaart en door de afgraving ontstond er een betere afvloeiing van het Maaswater. 

Toen de tolfunctie verloren ging werd Mazenburg gebruikt als "buiten" voor het Kasteel Boxmeer.  Als jachtslot, maar ook als zogenaamd "speelhuis". Dat klinkt spannender dan het is, want het was in gebruik om zich te ontspannen. Even los van de dagelijkse sleur op het kasteel. 

Op tweede Pinksterdag in 1628 brandde het Huis Mazenburg af. Maar de toenmalige eigenaar van het kasteel, graaf Albert van den Bergh, gaf opdracht om het huis te herbouwen. In de gevel naar de Maas werd het grafelijke wapen geplaatst. 

Het Huis Mazenburg werd destijds ook wel het Huis aan de Grift genoemd, Genoemd naar een afwateringskanaaltje met daarin een stuw, ontworpen door graaf Albert van den Bergh, om de afwatering van de landerijen rond het kasteel te verbeteren. De plannen waren al in 1637 gereed. De Grift is rond 1640 gegraven. In later jaren is de Grift ook gebruikt voor de afwatering van het dorp Boxmeer.

 MAZENBURG, een prachtige site met veel info en foto's over de Mazenburg